Kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimseyen Sevim Mühendislik faaliyet alanlarında  alternatif çözümler sunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir kuruluştur. Bu çerçevede, belirlemiş olduğumuz ilkelerimiz doğrultusunda ;

  • Gerekli  motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın, sürekli eğitimler ile kişisel gelişimlerini ve memnuniyetlerini artırarak, bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile yönetime bireysel katkılarını sağlamayı,
  • Kuruluşumuzun başarısını ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen, süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeyi; sistemin etkinliğini ve verimliliğini, en son teknolojik gelişmeleri  süreçlerimizde kullanarak  arttırmayı,
  • Teknik emniyet, iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini güvenli bir şekilde karşılamayı,
  • Çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri, kontrol altında tutarak, çevreyi korumayı,
  • Dünyada, ülkemizde ve sektörde değişen koşulları yakından takip ederek ve yürürlükteki yasalar ile sektördeki en iyi uygulamalarla uyumlu olarak, tedarik ve hizmet sunumu gerçekleştirmeyi,
  • Kalite Yönetimini sadece kendi bünyemizde hayata geçirmekle kalmayıp, kuruluş dışında da öncelikle tedarikçiler ve hizmet alınan diğer kuruluşlar olmak üzere, tüm paydaşlarımızın faaliyetlerini bu bilinçle sürdürmeleri için gereken desteği vermeyi,
  • Sürekli gelişimi şirket politikası olarak benimseyerek; etkin bir kalite yönetim sistemini sürdürerek; müşterilerimize çağdaş, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını taahhüt ederiz.